College

注意到有什麼變化了嗎?大學城首页作了一些改進。 到此了解詳情

了解更多

College
第7行: 第7行:
 
|- align="center" style="font-size:90%;"
 
|- align="center" style="font-size:90%;"
 
|'''[[臺大校園十二美景|臺大十二景]]'''
 
|'''[[臺大校園十二美景|臺大十二景]]'''
| align="left" |[[臺大圖書館|新總圖書館]] | [[醉月湖]] | [[椰林大道]]與舊校區 | [[傅鐘 (國立臺灣大學)|傅鐘]] | [[臺大校門]] | [[傅園]] | [[溪頭大學池]] | [[臺大醫學院附設醫院|舊醫學院大樓]] | [[臺大生態池|生態池]] | [[舟山路]] | [[校總區農場]] | [[共同三松]]
+
| align="left" |[[臺大圖書館|新總圖書館]] | [[醉月湖]] | [[椰林大道]]與舊校區 | [[傅鐘]] | [[臺大校門]] | [[傅園]] | [[溪頭大學池]] | [[臺大醫學院附設醫院|舊醫學院大樓]] | [[臺大生態池|生態池]] | [[舟山路]] | [[校總區農場]] | [[共同三松]]
   
 
|- align="center" style="font-size:90%;"
 
|- align="center" style="font-size:90%;"

2006年8月8日 (二) 11:40的版本


编辑 台湾大学景点
台大十二景 新总图书馆 | 醉月湖 | 椰林大道与旧校区 | 傅钟 | 台大校门 | 傅园 | 溪头大学池 | 旧医学院大楼 | 生态池 | 舟山路 | 校总区农场 | 共同三松
校总区 大学广场 | 台大校门 | 傅园 | 一号馆 | 二号馆 | 三号馆(农业化学系) | 行政大楼 | 四号馆(园艺学系) | 文学院 | 洞洞馆 |旧总图书馆 | 校史馆 | 共同三松 | 活大 | 生态池 | 台大黑森林 | 鹿鸣堂 | 鹿鸣广场 | 计中 | 台大剧场 | 台大农场 | 太极池 | 大烟囱
自然文史公园 鸟类 | 植物 | 植物标本馆 | 动物标本馆 | 昆虫标本馆 | 鱼类标本馆 | 地质标本馆 | 人类系标本陈列室 | 物理文物厅 | 校史馆 | 农业陈列馆 | 总图特藏室
模板 - 讨论


模板资讯

  • 使用目的:连结台湾大学各重要景点的条目页面

使用方法

{{臺灣大學景點}}

相关模板